Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC GISCAD SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Datele sunt colectate pentru scopurile de: contactare a clientilor/utilizatorilor pentru a li se raspunde la solicitarile cerute prin intermediul site-ului, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si sferviciilor oferite, activitati comericale, de promovare a produselor si serviciilor, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a produselor/serviciilor accesate, de marketing si a comportamentului utilizatorului.

Prin completarea datelor dvs. in formularele de Cereri de oferta, creare de cont, de Contact si/sau de Comanda, declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a SC GISCAD SRL, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul ........, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre SC GISCAD SRL, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea activitatilor firmei SC GISCAD SRL, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre SC GISCAD SRL atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa SC GISCAD SRL, str. I.C. Bratianu nr. 19, Arad, Arad, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
- o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
- sa interveniti asupra datelor transmise;
- sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara;
- sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Astfel, SC GISCAD SRL poate notifica utilizatorii/clientii despre ofertele curente prin newslettere, poate trimite felicitari, sau alte materiale promotionale.

Ne rezervam dreptul de a furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care ne aflam in relatii de parteneria, in urma unui angajament de de confidentialitate din partea acestora, prin care se garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare. Avem ca parteneri  furnizori de servicii de: curierat, instrumente financiare, marketing, aparatura, servicii.

SC GISCAD SRL nu promoveaza SPAM-ul iar orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul giscad.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date. Informatiile furnizate de dvs. vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a imbunatati calitatea serviciilor noastre, preintamina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor contractuali.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.